BookingSuite cung cấp những giải pháp gì?

Đã cập nhật 3 tháng trước

BookingSuite là một phần của Booking.com, nơi các đối tác Booking.com có thể khám phá và xem xét nhiều ứng dụng ngành du lịch khách sạn của bên thứ ba đáng tin cậy, bên cạnh các giải pháp được đưa ra bởi chính BookingSuite.

Vào ngày 26/5/2020, BookingSuite đã thông báo rằng WebDirect, BookingButton và RateIntelligence sẽ ngừng hoạt động vào ngày 30/11/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết về BookingSuite, vui lòng truy cập Trung tâm Trợ Giúp Đối tác BookingSuite.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm