BookingSuite cung cấp những giải pháp gì?

Nhóm BookingSuite cung cấp nhiều giải pháp đa dạng cho đối tác. Quý vị có thể chọn từ phần mềm và dịch vụ hoạt động trên nền tảng đám mây bao gồm cả thiết kế trang web.- Các sản phẩm của BookingSuite cung cấp các giải pháp để quản lý doanh thu. Các sản phẩm này tích hợp với các công cụ quản lý kênh, các hệ thống quản lý chỗ nghỉ và đặt phòng cũng như mạng xã hội.- Để biết thêm thông tin, hãy đi đến trang web của BookingSuite.