BookingSuite: RateIntelligence là gì?

Đã cập nhật 3 tháng trước

RateIntelligence là công cụ so sánh giá miễn phí của BookingSuite. Dịch vụ cộng thêm này giúp chủ chỗ nghỉ thiết lập giá cạnh tranh bằng việc sử dụng dữ liệu thị trường và dự báo nhu cầu thị trường đến 360 ngày trong tương lai.

Vào ngày 26/5/2020, BookingSuite đã thông báo rằng RateIntelligence sẽ ngừng hoạt động vào ngày 30/11/2020.

Để biết thêm thông tin về việc ngừng hoạt động, Quý vị hãy truy cập Trung tâm Trợ giúp RateIntelligence.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại