BookingSuite: RateIntelligence là gì?

Image removed.

Tìm hiểu cách công cụ quản lý giá của chúng tôi giúp Quý vị so sánh và tối ưu hóa giá phòng cho thị trường của mình – và tiết kiệm thời gian.

Khám phá RateIntelligence

RateIntelligence là gì?

RateIntelligence là một công cụ quản lý miễn phí và dễ sử dụng giúp Quý vị tối ưu hóa chiến lược giá và đưa ra các quyết định nhanh chóng về mức giá nên đưa ra.

Các lợi ích của RateIntelligence là gì?

  • Phân tích chuyên sâu hàng ngày về thị trường của Quý vị, trước tối đa 90 ngày.
  • Thông báo trên lịch về các sự kiện sắp tới tại địa phương.

Làm sao để nhận thêm thông tin và đăng ký tham gia RateIntelligence?

Để nhận thêm thông tin và đăng ký, hãy nhấp vào mục "Marketplace" trên extranet của Quý vị trên Booking.com.

Tôi hiện là đối tác của RateIntelligence và tôi cần trợ giúp. Tôi nên làm gì?

Để được giải đáp các câu hỏi về RateIntelligence, hãy truy cập Trung tâm Trợ giúp RateIntelligence của chúng tôi.

Nhận phân tích chuyên sâu quan trọng về giá cho thị trường của Quý vị và tự tin đặt giá.

Dùng thử RateIntelligence