BookingSuite: WebDirect là gì?

Đã cập nhật 3 tháng trước

WebDirect của BookingSuite cho phép chủ chỗ nghỉ xây dựng trang web chỗ nghỉ tiết kiệm, thân thiện với nền tảng di động chỉ trong vài phút. Trang web dễ dàng sử dụng này mang lại cho chỗ nghỉ quyền kiểm soát nội dung, giúp chỗ nghỉ nhận đặt phòng trực tiếp và có sẵn 40 ngôn ngữ cùng 50 đơn vị tiền tệ khác nhau.

Vào ngày 26/5/2020, BookingSuite đã thông báo rằng WebDirect sẽ ngừng hoạt động vào ngày 30/11/2020.

Để biết thêm thông tin về việc ngừng hoạt động, Quý vị hãy truy cập Trung tâm Trợ giúp WebDirect.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại