Làm sao để nhận được lời khuyên về hiệu suất hoạt động cho tất cả chỗ nghỉ cùng một lúc?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Trang “Đề xuất” cung cấp cho Quý vị các mẹo hay để cải thiện hiệu suất của chỗ nghỉ. Những mẹo này được điều chỉnh phù hợp cho danh mục chỗ nghỉ của Quý vị với mỗi mẹo được liên kết với nhiều lựa chọn hành động mà Quý vị có thể thực hiện cho từng chỗ nghỉ, một số hoặc tất cả các chỗ nghỉ của Quý vị.

  1. Truy cập trang “Đề xuất”.
  2. Để làm theo mẹo, hãy chọn “Áp dụng ngay”. Để bỏ mẹo, hãy chọn “Bỏ”.

Lưu ý: Để truy cập tính năng này, Quý vị cần có một tài khoản nhóm extranet để quản lý nhiều chỗ nghỉ. Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ nhưng chưa có tài khoản nhóm, hãy liên hệ với chúng tôi để thiết lập..

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại