Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

Làm sao để phân tích điểm đánh giá từ khách của tôi?

Đã cập nhật 4 tháng trước

Để giúp Quý vị hiểu hơn về cách khách hàng đánh giá trải nghiệm của họ tại chỗ nghỉ, chúng tôi đã tạo ra một công cụ đặc biệt ngay trên extranet.

Ngay trong thanh "Phân tích", công cụ "Điểm đánh giá từ khách" phân tích điểm đánh giá của Quý vị theo thời gian, đồng thời so sánh hiệu suất hoạt động của Quý vị với các chỗ nghỉ trong nhóm đối thủ cạnh tranh.

Dữ liệu và báo cáo tổng quan sẽ giúp Quý vị dễ dàng theo độ phát triển của mình.

Lưu ý: Công cụ "Điểm đánh giá từ khách" sử dụng dữ liệu từ tất cả đánh giá chỗ nghỉ mà khách đã gửi, bao gồm đánh giá đang chờ phê duyệt và đánh giá đã được gỡ bỏ (chẳng hạn đánh giá về đặt phòng đã báo vắng mặt). Vì lý do đó, điểm số có thể sẽ khác với con số hiển thị trong thanh "Đánh giá của khách".

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm