Lời khuyên hiệu suất hoạt động phù hợp dành riêng cho Quý vị, trao đến tận tay

Là một phần trong lời hứa “Cùng Nhau Phát Triển” của chúng tôi đối với các đối tác, chúng tôi cam kết chia sẻ thêm nhiều lời khuyên thương mại được thiết kế dành riêng cho Quý vị. Hãy tìm hiểu công cụ Focus Finder mới của chúng tôi mang lại những gợi ý được thiết kế riêng cho Quý vị dựa trên dữ liệu như thế nào – điều này giúp Quý vị dễ dàng áp dụng lời khuyên và hành động hơn

Focus Finder là công cụ phân tích hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ ở mỗi bước đặt phòng của khách và so sánh hiệu suất này với những chỗ nghỉ khác mà khách nghĩ tương đồng với chỗ nghỉ của Quý vị.

Sau khi hoàn tất phân tích, Focus Finder sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của Quý vị bằng cách gợi ý những cơ hội giúp Quý vị cải thiện những bước nhất định trong hành trình đặt phòng của khách.  


Tôi có thể thấy lời khuyên của Focus Finder ở đâu?

Dù Quý vị nhận được lời khuyên về hiệu suất hoạt động ở đâu – từ đội ngũ Booking.com, qua email, trong Trung Tâm Cơ hội hay trong ứng dụng Pulse – dữ liệu đều đến từ Focus Finder. Những lời khuyên được cá nhân hóa phù hợp cho từng chỗ nghỉ, không có chỗ nghỉ nào nhận cùng lời khuyên với chỗ nghỉ nào.  

Hành trình đặt phòng của khách là gì?

Hành trình đặt phòng của khách bao gồm từng bước trong quá trình đặt phòng – từ tìm kiếm ban đầu trên trang của chúng tôi cho tới kỳ lưu trú của họ ở chỗ nghỉ.

Hành trình này luôn bắt đầu với tìm kiếm của khách trên Booking.com. Từ đó, độ hiển thị có vai trò quan trọng góp phần giúp chỗ nghỉ thường xuyên xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của khách, nhận được nhiều click và lượt xem trên trang chỗ nghỉ. Tỷ lệ chuyển đổi và những kỳ lưu trú hoàn tất cũng được tính vào hành trình đặt phòng của khách.

Làm sao Focus Finder có thể so sánh hiệu suất hoạt động của những chỗ nghỉ tương tự?

Focus Finder phân tích những đặc điểm chỗ nghỉ có tầm quan trọng với khách ở chỗ nghỉ của Quý vị và đưa ra một danh sách những chỗ nghỉ mà khách muốn đặt. Sau đó, công cụ này so sánh hiệu suất chỗ nghỉ của Quý vị với những chỗ nghỉ tương tự khác trong một khu vực nhất định.

Khi chỗ nghỉ của Quý vị có hiệu suất dưới trung bình trong mỗi bước trong hành trình đặt phòng của khách khi, Focus Finder cung cấp các lời khuyên kinh doanh dành riêng cho Quý vị để vượt lên. Hơn nữa, công cụ cũng cho Quý vị biết mình đang có hiệu suất vượt trội ở những điểm nào để có thể tiếp tục phát huy ở những bước đó.

Quý vị có thể thấy những lời khuyên được cập nhật khi nào từ Focus Finder?

Để đảm bảo rằng Quý vị luôn nhận được những lời khuyên phù hợp, những lời khuyên Quý vị nhận được từ Focus Finder được cập nhật hàng ngày. Nhờ đó, Quý vị có thể nhận định kịp thời được những khoản cần cải thiện và nhận được gợi ý giải quyết vấn đề.


Tìm hiểu cách Focus Finder phân tích hiệu suất hoạt động chỗ nghỉ ở từng bước đặt phòng của khách và giúp Quý vị lấp đầy những lỗ hổng trong hiệu suất hoạt động.

 

 

Quý vị muốn xem những lời khuyên từ Focus Finder cho chỗ nghỉ của mình?

Tìm hiểu cách công cụ mới này cá nhân hóa Trung tâm Cơ hội của Quý vị và tất cả các lời khuyên hiệu suất hoạt động mà chúng tôi đưa ra.

 

Đi đến Trung Tâm Cơ hội