Sự khác biệt giữa Chương trình ưu tiên và Công cụ thúc đẩy sự hiện diện là gì?

Đã cập nhật 4 tháng trước

Công cụ thúc đẩy sự hiện diện của chúng tôi được thiết kế nhằm giúp làm tăng thứ hạng và sự hiện diện của Quý vị trong khoảng thời gian ngắn, để thu hút khách đặt vào những ngày nhất định, bán lại phòng bị hủy và hấp dẫn một số thị trường trong các giai đoạn cụ thể.

Nếu Quý vị muốn cải thiện sự hiện diện của mình dài hạn, hãy nghiên cứu những lợi ích mà Chương trình ưu tiên của chúng tôi có thể cung cấp.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật về hỗ trợ mùa dịch virus corona

Những lời khuyên thiết thực giúp Quý vị ứng phó trước các hạn chế mới nhất liên quan đến virus corona.

Tìm hiểu thêm