Tất cả những điều Quý vị cần biết về Chương trình đối tác ưu tiên

Image removed.

Khám phá cách chương trình độc quyền của chúng tôi có thể giúp chỗ nghỉ được nhiều du khách nhìn thấy hơn và tăng số phòng bán được của Quý vị.

Kiểm tra khả năng tham gia của Quý vị

Chương trình đối tác ưu tiên: Các lợi ích

"Ưu tiên" là chương trình đặc biệt chúng tôi dành cho các chỗ nghỉ có hiệu suất hoạt động cao. Sau khi Quý vị đã đáp ứng tiêu chí được liệt kê dưới đây – Quý vị sẽ có thể hưởng lợi từ các tính năng bổ sung, bù cho phần trăm hoa hồng cao hơn một chút.

Các chỗ nghỉ ưu tiên sẽ hiện diện nhiều hơn trong kết quả tìm kiếm, bên cạnh biểu tượng ngón cái “thumbs-up”. Một số lượng lớn khách hàng có thể dễ dàng nhận biết rằng chúng tôi đề xuất chỗ nghỉ của Quý vị là một chỗ nghỉ có hiệu suất hoạt động cao trên Booking.com — và cũng là chỗ nghỉ được khách đặt phòng yêu thích.

Trung bình đối tác ưu tiên có lượt xem trang cao hơn đến 65% và lượng đặt phòng cao hơn 35%.

Làm sao để tham gia Chương trình ưu tiên?

Đầu tiên, Quý vị cần kiểm tra xem mình có đủ điều kiện không. Quý vị cần thuộc trong số 30% chỗ nghỉ có hiệu suất hoạt động cao nhất trong khu vực và đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  • Điểm đánh giá trung bình từ khách là 7,0 trở lên
  • Tỷ lệ chuyển đổi ở mức trên trung bình (thu hút nhiều khách vào thăm trang của Quý vị, sau đó đặt phòng)
  • Số đơn hủy phòng thấp (tương ứng với số lượt truy cập trang của Quý vị)
  • Hồ sơ thanh toán không tì vết: Quý vị luôn thanh toán hóa đơn hoa hồng đúng hạn
  • Quý vị cung cấp nhiều phòng trống và giá tốt cho Booking.com

Để tìm hiểu xem Quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình “Ưu tiên” hay không, hãy đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Cơ hội”. Nếu đáp ứng các tiêu chí trên, Quý vị có thể nhấn nút “Tham gia ngay” để chọn tham gia và bắt đầu tận hưởng các lợi ích của việc trở thành một Đối tác ưu tiên.

Làm sao để tiếp tục nằm trong Chương trình ưu tiên?

Sau khi Quý vị là thành viên của Chương trình ưu tiên trong 90 ngày, chúng tôi sẽ xác minh khả năng tham gia của Quý vị hằng quý để đảm bảo chỗ nghỉ vẫn đáp ứng các tiêu chí về hiệu suất hoạt động cao. Để kiểm tra khả năng của mình trong suốt năm, vui lòng kiểm tra mục “Cơ hội” trong extranet và nhấp vào “Chương trình đối tác ưu tiên”. Chúng tôi cũng sẽ thông báo bằng email cho Quý vị nếu có bất cứ cải tiến nào Quý vị cần thực hiện để có thể tiếp tục ở lại chương trình và thời gian Quý vị có để thực hiện việc đó.

Làm sao để rời khỏi Chương trình ưu tiên?

Rời khỏi rất dễ dàng và Quý vị có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Chỉ cần vào mục “Cơ hội” trong extranet và chọn “Chương trình đối tác ưu tiên”. Hãy nhấn nút “Rời khỏi” ở cuối trang. Trạng thái và phần trăm hoa hồng của Quý vị sẽ thay đổi ngay lập tức, và Quý vị sẽ nhận được một tin nhắn xác nhận trong “Hộp thư”.

Ngoài ra, trong những trường hợp không có nút “Rời khỏi”, vui lòng liên hệ đội ngũ Booking.com ở địa phương Quý vị.