Tất cả những gì cần biết về Genius Business

Đã cập nhật 3 tháng trước

Genius Business là một công cụ nhắm đối tượng nâng cao trong chương trình Genius. Genius Business cho phép Quý vị cung cấp giá dành riêng cho khách Genius đi công tác.

Bên cạnh giảm giá Genius tiêu chuẩn 10%, Quý vị chỉ cần giảm giá thêm ít nhất 5% (tổng cộng giảm giá tối thiểu 15%) và chọn phòng nào sẽ được áp dụng giảm giá.

Quý vị cũng có thể bật hoặc tắt Genius Business bất cứ lúc nào Không như chương trình Genius, Quý vị không cần phải đợi một khoảng thời gian để bật lại Genius Business nếu Quý vị tạm thời tắt.  


Làm sao để đăng ký Genius Business?

Để kích hoạt Genius Business, Quý vị chỉ cần đăng nhập vào extranet và làm theo những bước sau:

  1. 1. Nhấp vào mục "Cơ hội" tab.
  2. Chọn ‘Chương trình đối tác Genius’, sau đó chọn "Quản lý đối tượng khách".
  3. Trong mục "Giá Genius cho khách đi công tác của Quý vị", chọn số phần trăm giảm giá và phòng áp dụng giảm giá.

Nếu Quý vị không thấy lựa chọn này trong extranet, hãy liên hệ với Đội ngũ Dịch vụ Đối tác ở địa phương.

Ghi chú: Quý vị cần phải là thành viên của chương trình Genius để có thể cung cấp giảm giá Genius Business cho khách.

 

Đi đến:


Ai được giảm giá Genius Business?

Chỉ có khách Genius đi công tác mới được giảm giá Genius Business. Chúng tôi đảm bảo rằng khách đi du lịch giải trí sẽ không được giảm giá. Ví dụ, khách chỉ đặt phòng cuối tuần hoặc khách đi với trẻ em sẽ không thấy những giá đặc biệt này.

Tôi có thể cung cấp giá Genius Business trong bao lâu?

Quý vị toàn quyền quyết định thời gian giảm giá Genius Business sẽ có hiệu lực. Không có ngày và giờ kết thúc cụ thể nào. Quý vị có thể tự quyết định bật/tắt bất cứ lúc nào.

Tôi có thể ngừng giảm giá Genius Business trong một vài ngày nhất định không?

Là thành viên đang hoạt động của chương trình Genius, Quý vị có thể chọn ngừng các giảm giá liên quan tới Genius tối đa 30 ngày/năm. Việc đó bao gồm cả các giảm giá Genius Business – không có ngày ngừng giảm giá bổ sung hoặc riêng lẻ cho Genius Business.

Tôi nên áp dụng giảm giá này cho phòng nào?

Quý vị có thể chọn phòng áp dụng giảm giá tùy theo nhu cầu. Một số chỗ nghỉ áp dụng Genius Business cho tất cả các phòng để đạt tỷ lệ lấp phòng tối đa. Một số chỗ nghỉ khác chỉ áp dụng cho những phòng có giá cao.

Nếu tắt Genius Business thì tôi có bị phạt không?

Genius Business có thể được kích hoạt hoặc tắt bất cứ lúc nào Quý vị muốn. Việc tắt Genius Business sẽ không làm ảnh hưởng đến việc tham gia chương trình Genius nói chung.

Tuy nhiên, nếu Quý vị ngưng tham gia chương trình Genius, Quý vị sẽ không thể dùng Genius Business nữa.

Làm sao để tôi tắt Genius Business?

Để tắt Genius Business, Quý vị chỉ cần đăng nhập vào extranet và làm theo những bước sau:

  1. Nhấp vào mục "Cơ hội".
  2. Chọn "Chương trình đối tác Genius", sau đó chọn "Quản lý đối tượng khách".
  3. Trong mục "Giá Genius cho khách đi công tác của Quý vị", chọn trình đơn thả xuống ngay cạnh "Chỉnh sửa".
  4. Chọn "Dừng" để tắt Genius Business.

Quý vị muốn thu hút khách công tác chi tiêu nhiều hơn, ít hủy hơn và đi vào mùa thấp điểm? Tìm hiểu thêm về Genius Business

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm