Những điều cần biết về Chương trình Đối tác Ưu tiên

Cập nhật 1 năm trước | 3 phút đọc
Lưu

Chương trình Đối tác Ưu tiên là chương trình đặc biệt, giúp tăng cường độ hiển thị cho top 30% đối tác của chúng tôi. Quý vị phải đáp ứng các tiêu chí để được tham gia và sau khi là thành viên, lượng đặt phòng của Quý vị có thể sẽ tăng mạnh.


Các nội dung trong bài viết này


Quyền lợi của Chương trình Đối tác Ưu tiên

Khi tham gia Chương trình Đối tác Ưu tiên và chấp nhận mức hoa hồng cao hơn một chút, Quý vị sẽ hiện diện nhiều hơn trong kết quả tìm kiếm, cũng như được đính kèm dấu chứng nhận là biểu tượng ngón cái “thumbs-up” đặc biệt trên trang chỗ nghỉ.

Ngoài ra, Đối tác Ưu tiên cũng nhận thêm lên đến 65% lượt xem trang và trung bình thêm 20% lượng đặt phòng.


Tham gia Chương trình Đối tác Ưu tiên

Quý vị có thể tham gia Chương trình Đối tác Ưu tiên khi đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: 

  • Điểm hiệu suất hoạt động – kết hợp giữa lượng đặt phòng hàng năm dự kiến và nhu cầu của khách đối với chỗ nghỉ của Quý vị. Quý vị cần đạt điểm tối thiểu là 70%.
  • Điểm đánh giá – đây là điểm trên thang điểm 10 được khách để lại cho chỗ nghỉ sau khi trả phòng. Quý vị cần ít nhất 7 điểm.
  • Giá trên các trang khác – đây là thước đo mức độ cạnh tranh về giá của Quý vị trên nền tảng của chúng tôi, so với các trang web khác. Quý vị cần có giá “cạnh tranh” để được tham gia chương trình.

Để tìm hiểu xem Quý vị có thỏa mãn điều kiện tham gia hay không, vui lòng đăng nhập extranet, rồi nhấp vào Cơ hội, sau đó nhấn Chương trình Đối tác Ưu tiên


Duy trình danh hiệu Đối tác Ưu tiên

Chúng tôi xem xét khả năng tham gia Chương trình Đối tác Ưu tiên của Quý vị sau mỗi 90 ngày. Quý vị có thể kiểm tra trạng thái của mình bất kỳ lúc nào trên extranet – nhấn Cơ hội và nhấp vào Chương trình Đối tác Ưu tiên

Chúng tôi còn thường xuyên gửi thông tin cập nhật về cách giúp Quý vị tiếp tục ở lại với chương trình, bao gồm các cải tiến mà Quý vị có thể áp dụng và thời gian dành cho Quý vị để thực hiện những việc đó.


Rời khỏi Chương trình Đối tác Ưu tiên

Quý vị có thể dễ dàng ngưng tham gia bất cứ lúc nào:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Cơ hội rồi chọn Chương trình Đối tác Ưu tiên
  3. Nhấn Rời khỏi Chương trình Đối tác Ưu tiên  

Trạng thái và phần trăm hoa hồng của Quý vị sẽ thay đổi ngay lập tức và Quý vị sẽ tìm thấy xác nhận trong Hộp thư trên extranet.

Quý vị chỉ có thể tham gia lại chương trình nếu đáp ứng được các tiêu chí.


Quý vị muốn tăng độ hiện diện?

Hãy trở thành Đối tác Ưu tiên

Bài viết này có hữu ích không?