Sự khác biệt giữa Chương trình ưu tiên và Công cụ thúc đẩy sự hiện diện là gì?

Cập nhật 3 năm trước
Lưu

Công cụ thúc đẩy sự hiện diện của chúng tôi được thiết kế nhằm giúp làm tăng thứ hạng và sự hiện diện của Quý vị trong khoảng thời gian ngắn, để thu hút khách đặt vào những ngày nhất định, bán lại phòng bị hủy và hấp dẫn một số thị trường trong các giai đoạn cụ thể.

Nếu Quý vị muốn cải thiện sự hiện diện của mình dài hạn, hãy nghiên cứu những lợi ích mà Chương trình ưu tiên của chúng tôi có thể cung cấp.

Bài viết này có hữu ích không?