Thiết lập các sản phẩm và chương trình khuyến mãi khi là chỗ nghỉ trong một chuỗi

Cập nhật 2 năm trước | 1 phút đọc
Lưu

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị nằm trong một chuỗi chỗ nghỉ, Quý vị có thể gặp khó khăn khi thiết lập các sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi qua extranet của Booking.com.

Nguyên nhân là vì cách thiết lập Kết nối và/hoặc thỏa thuận theo nhóm chỗ nghỉ mà Quý vị đang có với chúng tôi, điều này giới hạn quyền truy cập của Quý vị vào một số tính năng trên extranet.

Nếu Quý vị muốn thiết lập một sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi, hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi qua số điện thoại chuyên dụng trong hộp thư extranet của Quý vị.

Truy cập hộp thư extranet

 

Bài viết này có hữu ích không?