Trang chủ extranet có thể giúp tôi vận hành doanh nghiệp như thế nào?

Dựa vào đóng góp ý kiến từ các đối tác, chúng tôi đã thiết kế lại trang chủ extranet để giúp Quý vị quản lý chỗ nghỉ của mình dễ dàng và hiệu quả hơn.

"Trang chủ" với giao diện mới là trang đầu tiên mà Quý vị thấy khi đăng nhập vào extranet. Trang bao gồm 2 phần, cho Quý vị thấy tổng quan hoạt động hằng ngày và hiệu suất hoạt động gần đây của chỗ nghỉ Quý vị:

Hoạt động

Mục này cho phép Quý vị dễ dàng xem và quản lý các hoạt động hằng ngày của khách cho chỗ nghỉ, ví dụ như:

  • Khách đến, đi và các đặt phòng

  • Các tin nhắn chưa trả lời

  • Các đánh giá mới nhất từ khách

Hiệu suất

Phần này cho Quý vị đánh giá hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ nhanh chóng với các tóm tắt nhanh về:

  • Những điểm số quan trọng của Quý vị*: Điểm trang chỗ nghỉ, điểm đánh giá của khách, điểm phản hồi, điểm về giá và phòng trống

  • Hiệu suất hoạt động kinh doanh của Quý vị trong vòng 30 ngày qua: doanh thu, đêm nghỉ, tỷ lệ hủy và giá trung bình hằng ngày (ADR)

  • Hiệu suất tìm kiếm của Quý vị trong 30 ngày qua: lượt xem trên kết quả tìm kiếm, lượt xem chỗ nghỉ và lượt đặt phòng

*Lưu ý: Tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ của Quý vị mà một số những tính năng này có thể chưa hoạt động.

Chúng tôi cũng đã thêm một thanh "Thông báo", báo cho Quý vị biết khi có điều gì Quý vị cần lưu ý và hành động.

Khám phá "Trang chủ" extranet mới