Trung tâm cơ hội là gì?

Trung tâm cơ hội của chúng tôi giúp Quý vị xác định các phương thức cải thiện hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ và trải nghiệm của khách hàng. Nằm trong extranet, Trung tâm cơ hội cung cấp thêm nhiều sản phẩm, thông tin và ưu đãi mà chúng tôi biết sẽ có khả năng giúp Quý vị tăng doanh thu và lượng đặt phòng.

Các cơ hội được thiết kế phù hợp cho chỗ nghỉ và Quý vị có thể áp dụng những cơ hội này theo các bước nhanh gọn và dễ dàng. Ngoài ra, Quý vị hoàn toàn có thể kiểm soát việc bật tính năng nào và thời điểm bật tính năng ấy.Trung tâm cơ hội hoạt động ra sao?

1) Mỗi chỗ nghỉ trên Booking.com phải trải qua "hành trình" gồm 8 giai đoạn. Dựa vào các giai đoạn đặt phòng của khách, chúng ta có thể xác định những điểm "bỏ giữa chừng" có thể xảy ra ở mỗi giai đoạn.

Ảnh
What is the Opportunity Centre vi

Hành trình đặt phòng và những nguyên nhân người dùng "bỏ giữa chừng"

Lấy "Phòng trống" là ví dụ: Nếu khách tìm kiếm chỗ nghỉ trong khu vực của Quý vị ("Số lượt tìm kiếm tiềm năng"), Quý vị cần có phòng trống cho những ngày này để chỗ nghỉ của Quý vị có thể thể được hiển thị ("Số lượt tìm kiếm hiện có") và có thể được đặt. Nếu không, khả năng Quý vị chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành đặt phòng thực sự sẽ giảm – chúng tôi gọi đây là điểm "bỏ giữa chừng".

2. Tùy thuộc vào tác dụng của từng cơ hội, có 7 nhóm điểm "bỏ giữa chừng" trong Trung tâm cơ hội:

3. Trung tâm cơ hội phân tích về hiệu suất hoạt động của Quý vị trên Booking.com và so sánh với các chỗ nghỉ tương tự để giúp Quý vị xác định mình đang làm tốt những gì và có những gì cần cải thiện.

4. Dựa vào hiệu suất hoạt động của Quý vị, Trung tâm cơ hội đưa ra các bước Quý vị cần làm, với những lĩnh vực cần cải thiện nhất được đưa lên trên đầu.

5. Trong mỗi nhóm, Quý vị sẽ thấy danh sách những cơ hội có liên quan để cải thiện hiệu suất hoạt động trong lĩnh vực đó.

6. Quý vị có thể áp dụng các cơ hội chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Để đảm bảo chúng tôi có thể hiển thị những cơ hội hiệu quả và phù hợp nhất cho tất cả các chỗ nghỉ, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ hỏi ý kiến đóng góp từ Quý vị.

Để tìm hiểu thêm, hãy vào mục "Cơ hội" trong extranet, hoặc nhấp vào dưới đây.

Đi đến Trung tâm Cơ hội