Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Phát triển doanh nghiệp

Học cách phát triển hoạt động kinh doanh chỗ nghỉ của Quý vị với Booking.com để tạo thêm doanh số, nâng cao chiến lược hoạt động và sử dụng các công cụ thống kê để tăng doanh thu.