Cách thiết lập các loại giá sao cho hiệu quả

Đã cập nhật 23 ngày trước

Tìm hiểu vì sao các loại giá đa dạng như giá linh hoạt, không hoàn tiền và ưu đãi dành cho khách đặt phòng sớm có thể thu hút các khách khác nhau bằng cách đáp ứng các nhu cầu cụ thể khác nhau.

Xem và cập nhật giá của Quý vị

Cho phép các khách tiềm năng nhiều lựa chọn loại giá có thể có tác động lớn đến thành công của Quý vị trên Booking.com.

Đó là bởi vì các giá khác nhau thu hút các loại du khách khác nhau. Bằng cách cung cấp một loạt các loại giá khác nhau, Quý vị sẽ thu hút một nhóm khách đặt phòng tiềm năng lớn hơn.

”Bằng cách cung cấp một loạt các loại giá khác nhau, Quý vị sẽ thu hút một nhóm khách đặt phòng tiềm năng lớn hơn.‟

Có các loại giá nào?

Thông thường có các loại giá khác nhau để Quý vị kết hợp. Hãy xem xét ví dụ về cách Quý vị có thể thiết lập giá của Quý vị để thu hút một nhóm khách đa dạng hơn.

Giá linh hoạt

Giá linh hoạt thường đi cùng với chính sách hủy đặt phòng (hoàn toàn) linh hoạt. Điều này có nghĩa là khách có quyền tự do hủy bỏ đặt phòng và khách thường có thể đặt phòng với giá này cho đến phút cuối cùng.

Giá không hoàn tiền

Chính sách hủy đặt phòng không hoàn tiền giúp tăng sự an tâm vì Quý vị sẽ có được thu nhập quan trọng trước, ngay cả khi khách quyết định hủy đặt phòng. Thông thường, khách có thể đặt phòng với loại giá này muộn nhất là trước 24 đến 48 giờ.

Giá không hoàn tiền cho khách đặt phòng sớm

Giá "early bird" với chính sách hủy đặt phòng không hoàn tiền có thể mang lại trước nhiều lượt đặt phòng hơn. Điều này cũng sẽ giúp giảm lượt hủy đặt phòng và thường sẽ dành cho khách đặt phòng trước khoảng 21 ngày.

Làm sao để thiết lập các giá khác nhau?

Nếu Quý vị muốn cung cấp các loại chính sách khác nhau, Quý vị có thể dễ dàng thiết lập các mức giá này trên extranet của Quý vị. Để thiết lập một chính sách mới, hãy nhấp vào thẻ "Chỗ nghỉ" và sau đó chọn "Chính sách" từ menu thả xuống. Trong đó, Quý vị có thể dễ dàng quản lý và sửa đổi các chính sách hủy đặt phòng và thanh toán trước của Quý vị.

Quý vị cũng có thể thiết lập các loại giá khác nhau trên extranet. Chỉ cần nhấp vào thẻ "Giá & tình trạng phòng trống" (hoặc "Lịch & giá"), chọn "Các loại giá" và thiết lập hoặc điều chỉnh giá của Quý vị. Quý vị có thể áp dụng giá của Quý vị cho các loại phòng khác nhau, cũng như thiết lập các kế hoạch bữa ăn.

Điều cần biết

  • Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, việc cung cấp tất cả các giá cho tất cả các loại phòng cho khách tiềm năng nhiều lựa chọn nhất.
  • Điều này cũng đúng với các kế hoạch bữa ăn tùy chọn: cung cấp tất cả các giá bao gồm hoặc không bao gồm bữa ăn cho phép khách được tự do lựa chọn.
  • Để Quý vị không phải làm công việc thủ công, Quý vị có thể chọn để cho các giá không hoàn tiền tự động theo chính sách giá linh hoạt của Quý vị. Điều này có nghĩa là khi Quý vị thay đổi giá hoặc tình trạng phòng trống theo giá có thể hoàn tiền, giá hoặc tình trạng phòng trống không hoàn tiền cũng sẽ tự động thay đổi.

Cách thiết lập giá mới dựa trên loại giá hiện tại

(nếu có cho loại chỗ nghỉ của Quý vị)

  1. Đăng nhập vào extranet của Quý vị và chọn "Giá & tình trạng phòng trống" (hoặc: "Lịch & giá")
  2. Nhấp vào "Các loại giá"
  3. Chọn tùy chọn "Thêm loại giá mới"
  4. Ở câu hỏi hai ("Quý vị muốn quản lý giá của Quý vị như thế nào?"), hãy chọn "Tự động, bằng cách dựa giá này theo loại giá hiện có"

Thành công hơn với nhiều loại giá

Xem các mức giá của Quý vị

Quý vị nghĩ gì về trang này?