Tôi có thể dùng công cụ nào để thúc đẩy hiện diện trên Booking.com?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Quý vị đang tìm cách thúc đẩy sự hiện diện? Các công cụ và sản phẩm đổi mới của chúng tôi giúp kết nối chỗ nghỉ của Quý vị với những gì khách đặt phòng đang tìm kiếm.

Xem các công cụ và sản phẩm của chúng tôi

Mấu chốt để có nhiều lượt đặt phòng hơn là được nhiều khách tiềm năng hơn nhìn thấy hơn. Nghe có vẻ đơn giản phải không? Booking.com có lượng khách rất lớn trên toàn cầu, vì thế để đảm bảo Quý vị thu hút khách có khả năng muốn đặt phòng tại chỗ nghỉ của Quý vị nhất, chúng tôi có một loạt các công cụ và sản phẩm để giúp Quý vị.

Chúng tôi biết rằng tùy thuộc vào nhu cầu và quy mô chỗ nghỉ của Quý vị mà Quý vị có thể muốn sử dụng một công cụ nhất định. Chúng tôi sẵn có một loạt các lựa chọn về sản phẩm và công cụ, nên chắc chắn sẽ có lựa chọn phù hợp với Quý vị và công việc kinh doanh của Quý vị.

”Chúng tôi biết rằng tùy thuộc vào nhu cầu và quy mô chỗ nghỉ của Quý vị mà Quý vị có thể muốn sử dụng một công cụ nhất định. Chúng tôi sẵn có một loạt các lựa chọn về sản phẩm và công cụ, nên chắc chắn sẽ có lựa chọn phù hợp với Quý vị và công việc kinh doanh của Quý vị.‟

Nếu Quý vị đang tìm cách cải thiện hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ, tốt nhất là Quý vị nên kiểm tra để đảm bảo trước hết Quý vị đã áp dụng những điều cơ bản chưa. Quý vị có thể bắt đầu bằng cách xem xét nơi Quý vị có thể cải thiện điểm trang chỗ nghỉ của mình. Hoặc cố gắng đặt mình vào vị trí của khách hàng và nghĩ xem mình sẽ trông đợi những gì nếu đang tìm kiếm một chỗ nghỉ.

Đúng sản phẩm, đúng thời điểm

Công cụ thúc đẩy sự hiện diện rất tuyệt vời khi Quý vị có doanh số thấp hoặc nếu Quý vị muốn thu hút khách đặt phòng từ một khu vực cụ thể trong những kỳ nghỉ lễ lớn.

Ghé qua Trung Tâm Cơ Hội

Giờ thì nội dung của Quý vị đã đâu vào đấy rồi nhưng Quý vị vẫn đang tìm cách tăng lượt truy cập trang?

Nếu Quý vị đang tìm kiếm một giải pháp dài hạn, chương trình Genius là lựa chọn tốt nhất để thúc đẩy sự hiện diện của Quý vị đối với những khách đặt phòng tiềm năng nhất đang tìm kiếm giảm giá. Quý vị cần đạt đủ điều kiện để tham gia, vì thế Quý vị có thể kiểm tra mình đủ điều kiện chưa ở đây. Điều tuyệt vời về Genius là những khách này có xu hướng đặt phòng nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn và ở lâu hơn.

Một cách khác để trở nên nổi bật là tham gia Chương trình Đối tác Ưu tiên. Nếu đáp ứng tiêu chí của chương trình này, Quý vị sẽ hiện diện nhiều hơn trong kết quả tìm kiếm với biểu tượng ngón tay cái (thumbs up) bên cạnh. Các chỗ nghỉ này thường có lượt xem trang cao hơn trung bình 65% và lượt đặt phòng cao hơn khoảng 35%. Khách sẽ hiểu những chỗ nghỉ này là những chỗ nghỉ được xác thực, có chất lượng cao và đáp ứng được nhu cầu của họ.

Quý vị đang tìm kiếm một tùy chọn linh hoạt hơn? Công cụ thúc đẩy sự hiện diện của chúng tôi là một công cụ Quý vị có thể sử dụng để thúc đẩy sự hiện diện tạm thời. Quý vị có thể thu hút nhiều khách hơn và tăng tỷ lệ đặt phòng bằng cách nhắm mục tiêu chiến lược đến các du khách cụ thể vào một số ngày nhất định. Sau đó, Quý vị có thể không dùng công cụ này nữa bất cứ khi nào Quý vị đã đạt được mục tiêu.

Khám phá các công cụ có thể thúc đẩy công việc kinh doanh của Quý vị

Đi đến extranet

Bài viết này có hữu ích không?