Phân tích và báo cáo cho chỗ nghỉ

Đào sâu hơn vào các dữ liệu thống kê và báo cáo của Booking.com để hiểu rõ hơn về loại dữ liệu có thể giúp chỗ nghỉ nổi trội hơn và thúc đẩy hiệu suất hoạt động của Quý vị.

Trợ-giúp
Phân tích và báo cáo cho chỗ nghỉ
Tìm hiểu thêm về thị trường, hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ và khách của Quý vị với Dashboard phân tích của Booking.com. Khám phá Dashboard phân tích của Quý
Trợ-giúp
Phân tích và báo cáo cho chỗ nghỉ
Chúng tôi đã tạo ra một báo cáo Genius mới, dễ đọc hiển thị giá trị mà chương trình mang đến cho công việc kinh doanh của Quý vị. Nếu chưa tham gia chương trình
Trợ-giúp
Phân tích và báo cáo cho chỗ nghỉ
Có thể tìm thấy trong mục “Phân tích” của extranet, Dashboard mức độ hiển thị cung cấp cho Quý vị dữ liệu liên quan để theo dõi và cải thiện sự hiện diện của