Phân tích và báo cáo cho chỗ nghỉ

Đào sâu hơn vào các dữ liệu thống kê và báo cáo của Booking.com để hiểu rõ hơn về loại dữ liệu có thể giúp chỗ nghỉ nổi trội hơn và thúc đẩy hiệu suất hoạt động của Quý vị.

Trợ-giúp
Phân tích và báo cáo cho chỗ nghỉ

Dữ liệu mới giúp Quý vị thu hút nhiều khách hơn

Các quốc gia trên thế giới đang bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và mở cửa đón du khách trở lại. Vì thế trong lúc này, ngày càng có nhiều người
Trợ-giúp
Phân tích và báo cáo cho chỗ nghỉ

Dashboard phân tích là gì?

Tìm hiểu thêm về thị trường, hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ và khách của Quý vị với Dashboard phân tích của Booking.com. Khám phá Dashboard phân tích của Quý
Trợ-giúp
Phân tích và báo cáo cho chỗ nghỉ

Báo cáo Genius nên được đọc như thế nào?

Chúng tôi đã tạo ra một báo cáo Genius mới, dễ đọc hiển thị giá trị mà chương trình mang đến cho công việc kinh doanh của Quý vị. Nếu chưa tham gia chương trình