Pulse: quản lý doanh nghiệp trên điện thoại

Khám phá cách Pulse, ứng dụng di động Booking.com, có thể hỗ trợ Quý vị tiết kiệm tiền bạc và thời gian cũng như cải thiện cách thức liên lạc với khách hàng cùng trải nghiệm chung của khách.

Trợ-giúp
Pulse: quản lý doanh nghiệp trên điện thoại
Chúng tôi đã phát triển ứng dụng Pulse sau khi thu thập ý kiến của đối tác về cách họ quản lý các đặt phòng Booking.com của họ. Chúng tôi tạo ứng dụng di động