Pulse: quản lý doanh nghiệp trên điện thoại

Khám phá cách Pulse, ứng dụng di động Booking.com, có thể hỗ trợ Quý vị tiết kiệm tiền bạc và thời gian cũng như cải thiện cách thức liên lạc với khách hàng cùng trải nghiệm chung của khách.