Quản lý đặt phòng

Khám phá cách tốt nhất để thực hiện thay đổi cho đặt phòng của khách, như đổi ngày hoặc giá, cũng như đánh dấu đặt phòng là vắng mặt.

Trợ-giúp
Quản lý đặt phòng
Quý vị không thể từ chối và chỉ có thể thay đổi đặt phòng trong một số trường hợp.Tất cả các đặt phòng sẽ được xác nhận tức thì và phải được chỗ nghỉ thực hiện
Trợ-giúp
Quản lý đặt phòng
Để in đặt phòng, Quý vị chỉ cần đăng nhập vào extranet và làm theo các bước sau: Đi đến “Đặt phòng” Nhấp vào tên khách hoặc số tham chiếu Chọn “In trang này”