Quản lý cài đặt phòng trên extranet

Nhận mẹo hay về cách quản lý phòng để bán trong extranet Booking.com – từ việc đóng phòng và thêm loại phòng mới đến cách thiết lập giá cho những số lượng khách khác nhau.

Trợ-giúp
Quản lý cài đặt phòng trên extranet
Nếu Quý vị đã tạo một số thay đổi cho chỗ nghỉ và không còn (một số) phòng/căn mà khách có thể đặt được nữa, Quý vị có thể xóa trên Booking.com. Trường hợp 1:
Trợ-giúp
Quản lý cài đặt phòng trên extranet
Nếu Quý vị muốn cài đặt hay chỉnh sửa thủ công giá phòng theo số lượng khách , Quý vị sẽ phải kích hoạt chức năng cài đặt giá phòng theo số lượng khách trước.