Quản lý cài đặt phòng trên extranet

Nhận mẹo hay về cách quản lý phòng để bán trong extranet Booking.com – từ việc đóng phòng và thêm loại phòng mới đến cách thiết lập giá cho những số lượng khách khác nhau.

Trợ-giúp
Quản lý cài đặt phòng trên extranet
Nếu Quý vị muốn cài đặt hay chỉnh sửa thủ công giá phòng theo số lượng khách, Quý vị sẽ phải kích hoạt chức năng cài đặt giá phòng theo số lượng khách trước.Giá