Quản lý cài đặt phòng trên extranet

Nhận mẹo hay về cách quản lý phòng để bán trong extranet Booking.com – từ việc đóng phòng và thêm loại phòng mới đến cách thiết lập giá cho những số lượng khách khác nhau.

Trợ-giúp
Quản lý cài đặt phòng trên extranet
Quý vị cần mở hoặc đóng phòng trong một vài ngày hay trong dài hạn? Tùy vào loại chỗ nghỉ của mình, Quý vị sẽ có một trong các lựa chọn sau. Nếu Quý vị dùng