Quản lý chính sách cho khách

Khám phá làm sao để thiết lập chính sách dành cho khách tại chỗ nghỉ, để khách biết chi phí chỗ đậu xe, trẻ em, giường phụ, thú cưng và internet là bao nhiêu.