Quản lý chính sách cho khách

Khám phá làm sao để thiết lập chính sách dành cho khách tại chỗ nghỉ, để khách biết chi phí chỗ đậu xe, trẻ em, giường phụ, thú cưng và internet là bao nhiêu.

Trợ-giúp
Quản lý chính sách cho khách
Để thay đổi loại bữa sáng cung cấp cho khách, Quý vị hãy đăng nhập vào extranet và đi đến mục “ Chỗ nghỉ ”. Chọn phần “ Tiện nghi & dịch vụ ” và lướt xuống “