Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng extranet

Khám phá mọi điều cần biết về việc quản lý hình ảnh chỗ nghỉ – từ việc thêm, xóa và sắp xếp hình ảnh đến xoay ảnh và học cách làm sao để chụp ảnh đẹp hơn.

Trợ-giúp
Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng extranet
Quý vị có thể gắn thẻ hình ảnh như sau: Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hình ảnh”. Nhấp vào hình ảnh và chọn “Sửa”. Trong cửa sổ bật ra mới xuất
Trợ-giúp
Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng extranet
Để thay đổi thứ tự hình ảnh xuất hiện trên trang, Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau: 1. Nhấp vào trang “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hình ảnh”. 2. Trong
Trợ-giúp
Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng extranet
Việc thay đổi ảnh chính vô cùng dễ dàng, Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau: Nhấp vào trang “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hình ảnh”. Hình ảnh đầu tiên