Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng extranet

Khám phá mọi điều cần biết về việc quản lý hình ảnh chỗ nghỉ – từ việc thêm, xóa và sắp xếp hình ảnh đến xoay ảnh và học cách làm sao để chụp ảnh đẹp hơn.

Trợ-giúp
Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng extranet
Hình ảnh chỗ nghỉ đóng vai trò cực kỳ quan trong trong việc hỗ trợ khách chọn chỗ nghỉ. Hình ảnh hấp dẫn có thể giúp khách hàng chọn chỗ nghỉ của Quý vị ngay
Trợ-giúp
Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng extranet
Để thay đổi thứ tự hình ảnh xuất hiện trên trang, Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau:1. Nhấp vào trang “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hình ảnh” .2. Trong
Trợ-giúp
Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng extranet
Việc thay đổi ảnh chính vô cùng dễ dàng, Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau: Nhấp vào trang “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hình ảnh” . Hình ảnh đầu tiên