Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng extranet

Khám phá mọi điều cần biết về việc quản lý hình ảnh chỗ nghỉ – từ việc thêm, xóa và sắp xếp hình ảnh đến xoay ảnh và học cách làm sao để chụp ảnh đẹp hơn.

Trợ-giúp
Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng extranet
Quý vị có thể gắn thẻ hình ảnh như sau: Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hình ảnh”. Nhấp vào hình ảnh và chọn “Sửa”. Trong cửa sổ bật ra mới xuất
Trợ-giúp
Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng extranet
Hình ảnh chỗ nghỉ đóng vai trò cực kỳ quan trong trong việc hỗ trợ khách chọn chỗ nghỉ. Hình ảnh hấp dẫn có thể giúp khách hàng chọn chỗ nghỉ của Quý vị ngay