Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng Pulse

Tìm hiểu cách quản lý hình ảnh chỗ nghỉ khi di động với ứng dụng Pulse của chúng tôi – thêm, xóa hoặc đăng tải ảnh trực tiếp từ thiết bị di động iOS hay Android của Quý vị.

Trợ-giúp
Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng Pulse
Quý vị có thể dễ dàng thay đổi hình ảnh chính trong ứng dụng Pulse theo những bước sau: Thay đổi hình ảnh chính trong Pulse bằng Android Mở Pulse và chọn "Khác"
Trợ-giúp
Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng Pulse
Rất dễ để xóa ảnh trên trang chỗ nghỉ Quý vị bằng Pulse. Quý vị chỉ cần mở ứng dụng trên thiết bị iOS hoặc Android và làm theo các bước sau: Thiết bị iOS Đến
Trợ-giúp
Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng Pulse
Nếu Quý vị muốn thêm, cập nhật hay đổi ảnh trong thư viện ảnh chỗ nghỉ, chỉ cần mở ứng dụng và làm theo các bước sau: Thiết bị iOS Đến thanh "Khác" và chọn