Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị

Khám phá cách tạo trang chỗ nghỉ Booking.com hoàn hảo – từ việc thêm vị trí và địa chỉ chỗ nghỉ đến việc cập nhật thông tin internet cùng tiện nghi chỗ nghỉ.

Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Các mô tả trên trang chỗ nghỉ Booking.com của Quý vị được tạo tự động dựa trên thông tin Quý vị đã cung cấp trong extranet, như tiện nghi, chi tiết phòng và vị
Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Nếu cần thay đổi địa chỉ chỗ nghỉ, Quý vị có thể dễ dàng thực hiện việc này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây: Vào
Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Vị trí bản đồ trên trang Booking.com của Quý vị dựa trên kinh độ và vĩ độ lấy từ Google Maps. Nếu Quý vị cho rằng chỗ nghỉ của Quý vị được định vị sai, vui lòng
Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Mục “Ghi chú” trên trang Booking.com được sử dụng để chia sẻ các chi tiết quan trọng với khách trước khi họ đặt. Hầu hết các chi tiết này đã có trong các phần