Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị

Khám phá cách tạo trang chỗ nghỉ Booking.com hoàn hảo – từ việc thêm vị trí và địa chỉ chỗ nghỉ đến việc cập nhật thông tin internet cùng tiện nghi chỗ nghỉ.

Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Các mô tả trên trang chỗ nghỉ Booking.com của Quý vị được tạo tự động dựa trên thông tin Quý vị đã cung cấp trong extranet, như tiện nghi, chi tiết phòng và vị
Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Mục “Ghi chú” trên trang Booking.com được sử dụng để chia sẻ các chi tiết quan trọng với khách trước khi họ đặt.Hầu hết các chi tiết này đã có trong các phần
Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Tiện nghi thực sự có thể tạo ảnh hưởng đối với khách hàng tiềm năng khi họ có ý định đặt chỗ nghỉ Quý vị. Các tiện nghi phổ biến nhất đối với khách xuất hiện