Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị

Khám phá cách tạo trang chỗ nghỉ Booking.com hoàn hảo – từ việc thêm vị trí và địa chỉ chỗ nghỉ đến việc cập nhật thông tin internet cùng tiện nghi chỗ nghỉ.

Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Tiện nghi thực sự có thể tạo ảnh hưởng đối với khách hàng tiềm năng khi họ có ý định đặt chỗ nghỉ Quý vị. Các tiện nghi phổ biến nhất đối với khách xuất hiện
Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Tại Booking.com, chúng tôi tin rằng tất cả chỗ nghỉ đều nên được khám phá. Vì vậy, trong video dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ phân tích chi tiết về hành vi đặt
Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Đảm bảo tất cả các thông tin của Quý vị được cập nhật là rất quan trọng. Quý vị có thể kiểm tra và cập nhật các chi tiết này theo các bước sau: 1. Nhấp vào biểu
Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Hãy báo cho chúng tôi biết về việc đổi tên chỗ nghỉ của Quý vị qua “ Hộp thư ” trên extranet để chúng tôi cập nhật. Nếu Quý vị đổi tên chỗ nghỉ, đừng quên: Sử