Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị

Khám phá cách tạo trang chỗ nghỉ Booking.com hoàn hảo – từ việc thêm vị trí và địa chỉ chỗ nghỉ đến việc cập nhật thông tin internet cùng tiện nghi chỗ nghỉ.

Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Tại Booking.com, chúng tôi tin rằng tất cả chỗ nghỉ đều nên được khám phá.Vì vậy, trong video dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ phân tích chi tiết về hành vi đặt
Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Đảm bảo tất cả các thông tin của Quý vị được cập nhật là rất quan trọng. Quý vị có thể kiểm tra và cập nhật các chi tiết này theo các bước sau:1. Nhấp vào biểu
Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Nếu cần thay đổi địa chỉ chỗ nghỉ, Quý vị có thể dễ dàng thực hiện việc này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây: Vào
Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Vị trí bản đồ trên trang Booking.com của Quý vị dựa trên kinh độ và vĩ độ lấy từ Google Maps.Nếu Quý vị cho rằng chỗ nghỉ của Quý vị được định vị sai, vui lòng
Trợ-giúp
Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị
Nếu Quý vị muốn đổi tên chỗ nghỉ, vui lòng thực hiện các bước sau: Vào extranet, nhấn thanh "Chỗ nghỉ" Chuyển hướng đến trang "Thông tin chung" Nhấn vào "Đổi