Quản lý thanh toán từ khách

Khám phá cách quản lý thanh toán của khách và nên cài đặt gì trong extranet Booking.com để có thể đảm bảo các giải pháp thanh toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của Quý vị.

Trợ-giúp
Quản lý thanh toán từ khách
Nếu Quý vị là “quản trị viên” của tài khoản extranet, Quý vị sẽ có thể xem chi tiết thẻ tín dụng của đặt phòng trên Pulse. Nếu Quý vị dùng thẻ tín dụng ảo, Quý