Quản lý thanh toán từ khách

Khám phá cách quản lý thanh toán của khách và nên cài đặt gì trong extranet Booking.com để có thể đảm bảo các giải pháp thanh toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của Quý vị.

Trợ-giúp
Quản lý thanh toán từ khách
Có, Quý vị cần cung cấp hóa đơn đến khách khi họ trả phòng, có thể là hóa đơn bằng giấy hoặc qua email, hoặc cả hai. Booking.com không thể gửi hóa đơn đến Quý
Trợ-giúp
Quản lý thanh toán từ khách
Đặt cọc hư hại là một khoản tiền định sẵn mà khách trả trước khi đến hoặc khi đến. Khoản này sẽ được hoàn lại cho khách nếu chỗ nghỉ không bị hư hại. Booking