Quản lý thanh toán từ khách

Khám phá cách quản lý thanh toán của khách và nên cài đặt gì trong extranet Booking.com để có thể đảm bảo các giải pháp thanh toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của Quý vị.

Trợ-giúp
Quản lý thanh toán từ khách
Ghi chú: Để đảm bảo Quý vị không phải trả hoa hồng cho những đặt phòng mà Quý vị chưa thể thu tiền khách, chúng tôi đã thêm vào chức năng đánh dấu thẻ tín dụng