Quyền truy cập và thông báo trên extranet

Khám phá làm sao để tạo và cài đặt lại các đăng nhập extranet, quản lý hoặc xóa chỗ nghỉ trong tài khoản nhóm cũng như thiết lập thông báo của hộp thư Booking.com.

Trợ-giúp
Quyền truy cập và thông báo trên extranet
LƯU Ý: Quý vị chỉ có thể làm việc này nếu đã có tài khoản chủ (master account) và Quý vị muốn thêm chỗ nghỉ vào tài khoản của mình. Tài khoản chủ được liên kết
Trợ-giúp
Quyền truy cập và thông báo trên extranet
Quý vị có thể tùy chỉnh loại thông báo Quý vị nhận được từ chúng tôi, sao cho phù hợp nhất với công việc của Quý vị. Chúng tôi có thể gửi cho Quý vị một tin
Trợ-giúp
Quyền truy cập và thông báo trên extranet
Nếu Quý vị đăng nhập extranet của Booking.com từ một thiết bị mới, Quý vị sẽ được yêu cầu xác minh chi tiết của Quý vị.Chọn một trong số các tùy chọn sau đây
Trợ-giúp
Quyền truy cập và thông báo trên extranet
Chúng tôi đã thêm một tính năng mới vào extranet giúp đơn giản việc quản lý tài khoản đăng nhập cho chỗ nghỉ Quý vị.* Quý vị sẽ không còn phải chia sẻ thông tin