Quyền truy cập và thông báo trên Pulse

Tìm hiểu cách tùy chỉnh thông báo đẩy trong Pulse, thêm quyền truy cập ứng dụng di động cho các thiết bị khác và kiểm tra quyền truy cập cá nhân cho các người dùng.

Trợ-giúp
Quyền truy cập và thông báo trên Pulse
Để đảm bảo dữ liệu được an toàn, nhận sự hỗ trợ tốt nhất và các tính năng mới nhất trên Pulse, Quý vị cần cập nhật hệ điều hành trên các thiết bị của mình lên
Trợ-giúp
Quyền truy cập và thông báo trên Pulse
Quý vị có thể nhận thông báo đẩy qua ứng dụng Pulse của mình. Tùy chỉnh thông báo bằng cách đi đến “Thêm”, sau đó đến “Thông báo” và chọn tùy chọn của Quý vị.
Trợ-giúp
Quyền truy cập và thông báo trên Pulse
Quý vị có thể thêm thiết bị vào ứng dụng Pulse bằng cách đăng nhập vào extranet (Quý vị không thể thêm trực tiếp những thiết bị này trên ứng dụng): Đi đến “Tài