Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Làm sao để thêm chỗ nghỉ vào tài khoản chủ?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

LƯU Ý: Quý vị chỉ có thể làm việc này nếu Quý vị đã có tài khoản chủ (master account) và muốn thêm một chỗ nghỉ vào tài khoản của mình.

 

Tài khoản chủ được liên kết với thỏa thuận đối tác với Booking.com và các chỗ nghỉ được liên kết với hợp đồng này. Điều đó có nghĩa là tài khoản chủ không thể bị xóa hoặc thêm vào bất kỳ chỗ nghỉ nào khác không thuộc cùng một hợp đồng và quyền quản trị viên cũng không thể được chỉnh sửa.

Để thêm chỗ nghỉ vào tài khoản chủ, trước hết Quý vị cần kiểm tra xem chỗ nghỉ đã có tài khoản chủ chưa hay chỉ có tài khoản thường (regular account). Để kiểm tra, vui lòng vào mục "Tài khoản" trong extranet, sau đó nhấp vào "Tạo và quản lý người dùng". Dưới tên của Quý vị, "Tài khoản chủ" sẽ xuất hiện nếu Quý vị có tài khoản này.

Sau khi xác nhận được rằng Quý vị có tài khoản chủ, các bước tiếp theo phụ thuộc vào việc chỗ nghỉ Quý vị muốn thêm đã có trên Booking.com hay chưa.

Đối với các chỗ nghỉ chưa có trên Booking.com:

  1. Đi tới join.booking.com và nhấp vào "Tạo đăng ký mới".
  2. Tiếp tục làm theo các bước thông thường để đăng ký chỗ nghỉ.

Đối với các chỗ nghỉ đã được đăng ký với Booking.com, các bước tiếp theo tùy thuộc vào việc chỗ nghỉ đó có phải thuộc cùng một pháp nhân như chỗ nghỉ được liên kết với tài khoản chủ của Quý vị hay không.

Nếu chỗ nghỉ Quý vị muốn thêm vào tài khoản chủ thuộc cùng một pháp nhân, Quý vị cần liên lạc với đội ngũ hỗ trợ đối tác địa phương. Họ sẽ giúp thêm chỗ nghỉ mới vào tài khoản chủ của Quý vị.

Nếu chỗ nghỉ Quý vị muốn thêm không thuộc cùng một pháp nhân, Quý vị có thể tạo một tài khoản người dùng mới (không phải tài khoản chủ) cho chỗ nghỉ đó bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản extranet của Quý vị, nhấp vào "Tài khoản" và chọn "Tạo và quản lý người dùng".
  2. Chọn "Thêm người dùng".
  3. Trong menu, chọn "Người dùng mới".
  4. Tạo người dùng mới và cấp tên đăng nhập khác với tên được dùng cho tài khoản chủ.
  5. Sau khi người dùng mới đã được tạo, Quý vị có thể cung cấp thông tin cho quản trị viên về chỗ nghỉ đó và họ có thể thêm Quý vị vào chỗ nghỉ của họ.

Quý vị cần thêm thông tin? Tìm hiểu thêm cách thêm người dùng đang điều hành một chỗ nghỉ khác và có tài khoản chủ.

Bài viết này có hữu ích không?