Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Làm sao để thiết lập thông báo tin nhắn trên extranet?

Cập nhật 2 tháng trước
Lưu

Quý vị có thể tùy chỉnh loại thông báo Quý vị nhận được từ chúng tôi, sao cho phù hợp nhất với công việc của Quý vị. Chúng tôi có thể gửi cho Quý vị một tin nhắn SMS cho các đặt phòng vào phút cuối, gửi email cho Quý vị để thông báo về việc khách đến và thông báo cho Quý vị biết khi Quý vị nhận được một ghi chú mới trong hộp thư trên extranet của Quý vị.

Để thay đổi bất kỳ cài đặt nào trong số này, Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Đi đến “Tài khoản” và chọn "Thông báo".
  2. Đánh dấu tất cả các tùy chọn phù hợp rồi nhấn “Lưu”.

Bài viết này có hữu ích không?