Quản lý quyền truy cập cho tài khoản extranet

Cập nhật 6 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Để giúp quản lý tài khoản extranet, Quý vị có thể tạo nhiều tài khoản người dùng, trong đó mỗi tài khoản có quyền truy cập riêng dành cho từng thành viên trong nhóm. Quý vị chỉ có thể làm điều này cho extranet, còn ứng dụng Pulse thì không.


Các nội dung trong bài viết này:


Tạo tài khoản người dùng extranet

Người dùng có tài khoản quản trị trong extranet có thể làm theo các bước sau để tạo tài khoản mới:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi chọn Tạo và quản lý người dùng
 3. Chọn Thêm người dùng
 4. Nhập TênEmail của người dùng mới 
 5. Nhấp vào Bước tiếp theo: cài đặt quyền truy cập
 6. Chọn quyền truy cập cho tài khoản của người dùng mới 
 7. Nhấp vào Gửi lời mời

Quản lý quyền người dùng

Vui lòng làm theo các bước sau để chỉnh sửa quyền truy cập, cấp quyền quản trị hoặc xóa người dùng khỏi tài khoản:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản, rồi chọn Tạo và quản lý người dùng
 3. Tìm hoặc chọn tên người dùng. Nhấp vào “Quản lý” rồi chọn Trao quyền quản trị viên để người dùng đó trở thành quản trị viên, sau đó nhấp vào OK. Xác nhận
 4. Nhấp vào Xóa người dùng, rồi chọn Xóa [tên người dùng] để gỡ tài khoản người dùng

Chỉ có người dùng quản trị mới có thể cấp hoặc hủy quyền truy cập của người dùng khác. Người dùng quản trị cũng có thể hạn chế quyền truy cập của người dùng khác đối với các phần sau của extranet:

 • Giá và tình trạng phòng trống
 • Hộp thư
 • Tài chính 
 • Chỗ nghỉ
 • Đặt phòng 
 • Tài khoản 
 • Chương trình khuyến mãi

Xin lưu ý rằng việc thiết lập các hạn chế này có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào chỗ nghỉ trong extranet.

Bài viết này có hữu ích không?