Sử dụng tính năng dán thông minh để nhanh chóng thực hiện thay đổi đồng loạt cho các chỗ nghỉ

Cập nhật 2 năm trước | 3 phút đọc
Lưu

Chúng tôi đã giới thiệu một cách thức nhanh chóng và dễ dàng để thực hiện các thay đổi đồng loạt cho nhiều chỗ nghỉ. Tính năng dán thông minh mới sẽ hoạt động ngay cả khi các chỗ nghỉ không ở cùng một vị trí hoặc không có bất kỳ đặc điểm dễ tìm kiếm nào.


Các nội dung trong bài viết này


Tính năng dán thông minh có phù hợp với Quý vị không?

Nếu Quý vị đang quản lý nhiều chỗ nghỉ trên Booking.com, việc thực hiện các thay đổi đồng loạt có thể giúp tiết kiệm nhiều thời gian. Trong extranet nhóm, ở trang Chỉnh sửa đồng loạt, Quý vị có thể tìm thấy nhiều mục hành động đồng loạt cho nhiều chủ đề, từ áp dụng ưu đãi hoặc loại giá cho đến thiết lập các mẫu tin nhắn trả lời tự động. 

Tính năng dán thông minh mới cho phép Quý vị chọn nhiều chỗ nghỉ khi áp dụng thay đổi đồng loạt. Việc này sẽ phù hợp với Quý vị nếu:

  • Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ bằng một tài khoản duy nhất
  • Quý vị sử dụng một hệ thống khác – chẳng hạn như công cụ quản lý kênh hoặc thậm chí là bảng tính – để quản lý các chỗ nghỉ của mình và có thể Quý vị đã nhóm một vài chỗ nghỉ trong số đó dựa trên loại hoặc các đặc điểm khác
  • Quý vị muốn áp dụng thay đổi đồng loạt cho nhiều chỗ nghỉ cùng một lúc, nhưng không phải tất cả chỗ nghỉ đều ở cùng một vị trí hoặc có chung các đặc điểm dễ tìm kiếm

Cách sử dụng tính năng dán thông minh

Dưới đây là cách sử dụng tính năng dán thông minh khi áp dụng thay đổi đồng loạt:

 1. Đi tới hệ thống quản lý chỗ nghỉ hoặc bảng tính của Quý vị và tìm nhóm chỗ nghỉ muốn đưa vào chỉnh sửa đồng loạt 

 2. Sao chép ID của những chỗ nghỉ đó từ hệ thống hoặc bảng tính – những ID này phải khớp với ID được sử dụng trên Booking.com (ảnh chụp màn hình 1)

 

Screenshot 1

 3. Đăng nhập vào extranet nhóm, truy cập trang Chỉnh sửa đồng loạt và bắt đầu việc thay đổi đồng loạt cho các chỗ nghỉ muốn áp dụng (ví dụ: thêm giá trên điện thoại)

 4. Khi Quý vị đã hoàn tất việc cài đặt ở bước một của quy trình thay đổi đồng loạt, hãy tiếp tục sang bước hai (ảnh chụp màn hình 2)

 

Screenshot 2

 

 5. Tìm kiếm các chỗ nghỉ bằng cách dán ID chỗ nghỉ vào thanh tìm kiếm (ảnh chụp màn hình 3)

 

Screenshot 3

 

 6. Quý vị có thể chọn một vài hoặc tất cả chỗ nghỉ (ảnh chụp màn hình 4)

 

Screenshot 4

 

 7. Kiểm tra và xác nhận các chi tiết

Bài viết này có hữu ích không?