Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Tìm hiểu extranet của Booking.com.

Cập nhật 9 tháng trước
Lưu

Extranet Booking.com là dashboard quản trị cho chỗ nghỉ của Quý vị. Sau khi đăng nhập, Quý vị sẽ có thể truy cập và cập nhật tất cả thông tin được hiển thị trên trang chỗ nghỉ Booking.com của mình, bao gồm các tùy chọn và chính sách thanh toán, phòng và giá phòng, hình ảnh và mô tả, đánh giá và nhiều nội dung khác.  

Quý vị cũng sẽ thấy ghi chép về các đặt phòng trong quá khứ và tương lai, các tùy chọn để thiết lập ưu đãi và cải thiện doanh số cũng như các phân tích hữu ích cho thấy hiệu quả hoạt động của chỗ nghỉ trên trang web của chúng tôi.

Quý vị thậm chí có thể sử dụng extranet để thiết lập các bản mẫu tin nhắnlên lịch gửi tin nhắn tự động đến khách — giúp việc chia sẻ thông tin quan trọng được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Và tất nhiên, Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua “Hộp thư” extranet nếu có bất kỳ câu hỏi nào — đó cũng là nơi chúng tôi sẽ chia sẻ bất kỳ thông tin cập nhật quan trọng nào từ phía chúng tôi.

Cách đăng nhập vào extranet Booking.com

Quý vị có thể truy cập vào extranet bằng cách sử dụng tên đăng nhập và tổ hợp mật khẩu mình đã tạo trong quá trình đăng ký. Để đăng nhập, Quý vị chỉ cần:

  1. Vào trang extranet Booking.com
  2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của Quý vị.
  3. Chọn ngôn ngữ và đăng nhập.

Nếu gặp sự cố khi đăng nhập, Quý vị có thể cài đặt lại thông tin đăng nhập extranet của mình.

Ghi chú: Nếu Quý vị đã từng làm việc với chúng tôi trước đây hoặc đã bắt đầu đăng ký bằng một địa chỉ email cụ thể nhưng chưa hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi thông tin đăng nhập của Quý vị đến đúng địa chỉ email đó sau khi đã xem xét đăng ký mới của Quý vị. Chúng tôi cũng sẽ gửi một liên kết để tạo mật khẩu cá nhân đến Quý vị qua email. Khám phá extranet

Bài viết này có hữu ích không?