Thay đổi hoặc cài đặt lại thông tin đăng nhập extranet

Cập nhật 6 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Quý vị có thể thay đổi mật khẩu tài khoản extranet bất kỳ lúc nào hoặc cài lại trong trường hợp quên mật khẩu. Quý vị không thể thay đổi địa chỉ email dùng để đăng nhập nhưng nếu cần thiết, Quý vị vẫn có thể thêm tài khoản người dùng mới và xóa tài khoản cũ. 


Các nội dung trong bài viết này


Thay đổi mật khẩu extranet

Dưới đây là cách thay đổi mật khẩu Quý vị sử dụng để đăng nhập vào extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Thay đổi mật khẩu
 3. Nhập mật khẩu hiện tại của Quý vị, sau đó nhập và xác nhận lại mật khẩu mới
 4. Nhấp vào Lưu

Nếu Quý vị quên mật khẩu hoặc tên người dùng (hay còn gọi là “Tên đăng nhập” hoặc “ID đăng nhập”), Quý vị sẽ cần phải cài lại chúng.


Cài lại mật khẩu extranet

Sau 5 lần đăng nhập thất bại, Quý vị sẽ bị khóa khỏi tài khoản của mình. Nếu thử đăng nhập thêm lần nữa, Quý vị sẽ thấy tin nhắn pop up yêu cầu xác nhận địa chỉ email. Nhấp vào Vâng, tạo mật khẩu và Quý vị sẽ nhận được đường link qua email để cài lại mật khẩu.

Nếu quên cả tên người dùng, Quý vị vui lòng chọn Quý vị quên tên đăng nhập? để liên hệ với đội ngũ trợ giúp của chúng tôi.

Dưới đây là cách cài lại mật khẩu để đăng nhập tài khoản extranet:

 1. Truy cập trang đăng nhập extranet
 2. Nhấp vào Quý vị gặp trở ngại khi đăng nhập? và sau đó nhấp vào Quên mật khẩu?
 3. Nhập tên người dùng, sau đó nhấp vào Gửi link tạo lại mật khẩu
 4. Để cài lại mật khẩu, hãy nhấp vào đường link trong email mà Quý vị nhận được từ chúng tôi

Thêm người dùng mới

Quý vị không thể thay đổi địa chỉ email mà mình hay bất kỳ ai khác dùng để đăng nhập vào extranet. Tuy nhiên, người quản lý tài khoản (hay còn gọi là “quản trị viên”) có thể tạo tài khoản người dùng mới với địa chỉ email khác, sau đó gỡ bỏ email cũ. Đây là những gì họ cần làm:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Tạo và quản lý người dùng
 3. Chọn Thêm người dùng, sau đó là Người dùng mới
 4. Nhập tên và địa chỉ email của người dùng, sau đó nhấn Bước tiếp theo: cài đặt quyền truy cập
 5. Chọn quyền truy cập mà người dùng cần, sau đó nhấn Gửi lời mời

Sau khi người dùng chấp nhận lời mời, họ có thể đăng nhập vào extranet bằng địa chỉ email mới. Đừng quên cập nhật thông tin liên hệ của khách sạn trong extranet nếu cần. Để xóa tài khoản người dùng cũ, quản trị viên cần phải:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Tạo và quản lý người dùng
 3. Nhấp vào Quản lý bên cạnh người dùng cũ
 4. Chọn Xóa người dùng

Để thêm một chỗ nghỉ khác vào tài khoản, có 3 tùy chọn 

 1. Nếu chỗ nghỉ mà Quý vị muốn thêm chưa được đăng trên nền tảng của chúng tôi, trước tiên Quý vị cần đăng ký chỗ nghỉ bằng cách làm theo hướng dẫn trong bài viết này.
 2. Nếu chỗ nghỉ mà Quý vị muốn thêm thuộc cùng một pháp nhân với chỗ nghỉ được liên kết với tài khoản chủ của Quý vị, hãy liên hệ chúng tôi qua hộp thư extranet để chúng tôi thêm chỗ nghỉ đó cho Quý vị.
 3. Nếu chỗ nghỉ mà Quý vị muốn thêm không thuộc cùng một pháp nhân, Quý vị không thể thêm chỗ nghỉ này vào tài khoản chủ của mình. Quý vị sẽ cần tạo cho chỗ nghỉ này một tài khoản đăng nhập riêng và không phải là tài khoản chủ, bằng cách làm theo các bước trong bài viết này. Hãy nhớ chọn tên người dùng khác với tên Quý vị sử dụng cho tài khoản chủ của mình.

Nếu Quý vị muốn thay đổi địa chỉ email dùng để truy cập vào tài khoản extranet có từ 5 chỗ nghỉ trở lên, vui lòng liên hệ với đội ngũ trợ giúp đối tác địa phương của mình.

Bài viết này có hữu ích không?