Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Tài khoản và đăng nhập

Tìm hiểu cách tạo, thiết lập và quản lý tài khoản Booking.com, tin nhắn từ khách và thông báo đặt phòng trên extranet hoặc trong ứng dụng Pulse.

Bài viết này có hữu ích không?