Tài khoản và đăng nhập

Tìm hiểu cách tạo, thiết lập và quản lý tài khoản Booking.com, tin nhắn từ khách và thông báo đặt phòng trên extranet hoặc trong ứng dụng Pulse.

Bài viết này có hữu ích không?