Tìm hiểu các loại tài khoản extranet của Booking.com và quyền truy cập

Cập nhật 3 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Extranet của Booking.com là dashboard quản trị dành cho chỗ nghỉ. Sau khi đăng nhập, tùy thuộc vào quyền truy cập của mình, Quý vị có thể truy cập và cập nhật tất cả thông tin được hiển thị trên trang chỗ nghỉ Booking.com của mình, bao gồm các tùy chọn và chính sách thanh toán, phòng và giá phòng, hình ảnh và nội dung mô tả, đánh giáhộp thư extranet.

Nếu quản lý nhiều chỗ nghỉ, Quý vị có thể có quyền truy cập vào trang extranet nhóm.


Các nội dung trong bài viết này


Tìm hiểu các loại tài khoản khác nhau

 

Ở góc trên bên phải của trang extranet, Quý vị có thể thấy Biểu tượng tài khoản người dùng. Khi nhấp vào biểu tượng này, Quý vị sẽ thấy trang Tạo và quản lý người dùng trong menu thả xuống. 

Tại đây, Quý vị có thể tạo, quản lý và loại bỏ các tài khoản đăng nhập để kiểm soát quyền truy cập vào extranet. Quý vị cũng có thể trao các quyền khác nhau cho người dùng, nghĩa là giới hạn các phần của extranet mà người có tài khoản có thể truy cập.

Quý vị sẽ thấy các loại tài khoản sau đây trong extranet:

 • Tài khoản chính (tài khoản chủ) – đây là tài khoản được tạo khi Quý vị ký hợp đồng ban đầu với chúng tôi
 • Quản trị viên – tài khoản này có tất cả các quyền chính. Tài khoản chính có thể chỉ định loại tài khoản này cho người dùng khác
 • Người dùng – tài khoản này có quyền hạn chế trên extranet

   

Tài khoản chính (tài khoản chủ)

Một chỗ nghỉ chỉ có thể có một tài khoản chính. Tài khoản này liên kết với thỏa thuận dành cho đối tác với nền tảng của chúng tôi. Các chỗ nghỉ quy định trong hợp đồng được đề cập ở đây. 

Vì tài khoản chính là tài khoản chủ đạo nên Quý vị không thể xóa tài khoản đó hoặc thêm các chỗ nghỉ khác không có trong hợp đồng ban đầu. Quý vị cũng không thể thay đổi quyền quản trị được chỉ định cho tài khoản này.

Theo mặc định, tài khoản chính có quyền quản trị extranet nên Quý vị có thể thêm hoặc xóa chỗ nghỉ. Tài khoản này cũng có thể trao và xóa quyền quản trị cho người dùng khác. Quý vị có thể đọc thêm về cách tạo tài khoản chính cũng như thêm/xóa chỗ nghỉ và người dùng.

Tài khoản quản trị viên

Với tài khoản quản trị viên, Quý vị có thể truy cập các trang trong biểu tượng Tài khoản người dùng và tất cả các trang extranet khác.

Một chỗ nghỉ cần ít nhất một tài khoản quản trị viên, nghĩa là Quý vị không thể xóa quản trị viên cuối cùng trong danh sách người dùng. Một chỗ nghỉ cũng có thể có số lượng quản trị viên không giới hạn. Tài khoản quản trị viên cũng có thể trao và xóa quyền quản trị cho người dùng khác.

Tài khoản người dùng

Đây là tài khoản thông thường, có quyền hạn chế đối với extranet. Chủ tài khoản này cũng không thể truy cập các trang dưới biểu tượng Tài khoản người dùng.


Tìm hiểu extranet nhóm và những ai có thể sử dụng trang này

 

Quý vị có thể truy cập vào trang extranet nhóm nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ. Đây là trang đầu tiên Quý vị nhìn thấy sau khi đăng nhập vào extranet. Cách đăng nhập như sau:

 1. Truy cập vào trang đăng nhập extranet
 2. Nhập tên người dùng và nhấp vào Tiếp theo 
 3. Nhập mật khẩu và nhấp vào Đăng nhập

Extranet nhóm có danh sách tất cả chỗ nghỉ của Quý vị cũng như trạng thái, thời gian đến và đi cùng thông tin liên lạc đến từ cả khách và Booking.com của từng chỗ nghỉ. 

Extranet nhóm có hai loại quyền truy cập: 

 • Chính – đối tác có loại quyền truy cập này có thể truy cập tất cả các trang.
 • Khác – đối tác có loại quyền truy cập này không thể truy cập các mục Tài chính, Kết quả kinh doanh chiến lượcPhân tích.

Hiện tại, trang extranet nhóm không có cấp quản trị viên hoặc cấp quyền truy cập nào khác. Nếu muốn thêm người dùng mới, Quý vị phải thêm người dùng cho từng chỗ nghỉ. 


Tìm hiểu và quản lý quyền truy cập cho tài khoản extranet

 

Để giúp quản lý tài khoản extranet, Quý vị có thể tạo nhiều tài khoản người dùng, trong đó mỗi tài khoản có quyền truy cập riêng dành cho từng thành viên trong nhóm.

Cách tạo tài khoản người dùng mới như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet hoặc truy cập extranet của một trong các chỗ nghỉ 
 2. Vào biểu tượng Tài khoản người dùng ở góc trên bên phải
 3. Nhấp vào Tạo và quản lý người dùng 
 4. Chọn Thêm người dùng 
 5. Nhập tên và email của người dùng mới 
 6. Nhấp vào Bước tiếp theo: cài đặt quyền truy cập 
 7. Chọn quyền truy cập cho tài khoản của người dùng mới 
 8. Nhấp vào Gửi lời mời

Quý vị có thể làm theo các bước sau đây để chỉnh sửa quyền truy cập của người dùng:

 1. Đăng nhập vào extranet hoặc truy cập extranet của một trong các chỗ nghỉ 
 2. Vào biểu tượng Tài khoản người dùng ở góc trên bên phải
 3. Nhấp vào Tạo và quản lý người dùng
 4. Để trao quyền quản trị cho người dùng, hãy chọn tên người dùng của họ, chuyển đến Quản lý và nhấp vào Trao quyền quản trị viên
 5. Nhấp vào OK. Xác nhận để hoàn tất
 6. Để xóa người dùng, hãy nhấp vào Xóa người dùng và chọn tên người dùng

Chỉ tài khoản chính và tài khoản quản trị viên mới có thể trao hoặc xóa quyền truy cập của người dùng khác. Các tài khoản này cũng có thể hạn chế quyền truy cập của người dùng khác vào các phần sau đây trên extranet:

 • Giá & Tình trạng phòng trống
 • Hộp thư
 • Tài chính 
 • Chỗ nghỉ
 • Đặt phòng 
 • Tài khoản 
 • Chương trình khuyến mãi

Xin lưu ý rằng việc thiết lập các hạn chế này có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào chỗ nghỉ trong extranet.

Quý vị có thể làm theo các bước sau đây để kiểm tra xem mình có quyền quản trị hay không:

 1. Đăng nhập vào extranet hoặc truy cập extranet của một trong các chỗ nghỉ 
 2. Vào biểu tượng Tài khoản người dùng ở góc trên bên phải
 3. Nhấp vào Tạo và quản lý người dùng 
 4. Vào Quyền truy cập
 5. Kiểm tra xem tài khoản người dùng của Quý vị có trong danh sách hay không và Quý vị có quyền truy cập gì

Quý vị có thể hỏi trực tiếp người dùng tài khoản chính hoặc quản trị viên chỗ nghỉ để yêu cầu quyền quản trị. Họ có thể làm theo các bước cần thiết để chỉnh sửa quyền truy cập và trao cho Quý vị những quyền này.

 

Đăng nhập vào extranet Booking.com của Quý vị theo các bước sau.

Bài viết này có hữu ích không?