Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Tôi có thể quản lý hay chia sẻ quyền truy cập bằng Pulse không?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Không, Quý vị chỉ có thể tạo và quản lý các tài khoản đăng nhập extranet từ trong extranet.

Tuy nhiên, bất cứ cài đặt nào Quý vị chọn trong extranet đều được phản ánh trên Pulse.

Ví dụ, nếu Quý vị đã tạo quyền truy cập cá nhân cho một thành viên nhóm, cho phép họ cập nhật đặt phòng nhưng không được cập nhật tình trạng phòng trống, các giới hạn đó cũng có hiệu lực khi người dùng đó truy cập vào Pulse.

Đây là cách mà quyền truy cập được phản ánh trên extranet và trên Pulse:


Lịch và Tình trạng phòng trống

Extranet: Không được truy cập lịch "Giá & tình trạng phòng trống".

Pulse: Không có quyền truy cập vào mục "Tình trạng phòng trống", không có các lựa chọn liên quan đến tình trạng phòng trống(1) và không nhận được thông báo push(2).


Tài khoản

Extranet: Không có quyền truy cập vào các quyền liên quan tới chỗ nghỉ trong mục "Tài khoản".

Pulse: Không thấy mục "Tài khoản" trên Pulse.


Hộp thư

Extranet: Không có quyền truy cập vào các tin nhắn trên Booking.com trong mục "Hộp thư"(3).

Pulse: Không thấy các lựa chọn hay thông báo push liên quan đến các tin nhắn Booking.com(3).


Tài chính

Extranet: Không có quyền truy cập mục "Tài chính".

Pulse: Không có quyền truy cập "Hóa đơn" trong phần "Khác"(4).


Chi tiết chỗ nghỉ

Extranet: Không có quyền truy cập vào mục "Chỗ nghỉ".

Pulse: Không có quyền truy cập vào mục "Chỗ nghỉ" trong mục "Khác".


Đặt phòng

Extranet: Không có quyền truy cập vào mục "Tin nhắn từ khách" trong "Hộp thư".

Không có quyền truy cập mục "Đặt phòng".

Extranet không cung cấp bất cứ thông tin tìm kiếm nào liên quan đến đặt phòng.

Pulse: Không có quyền truy cập thông tin đặt phòng(5).

Không có quyền truy cập các mục "Đặt phòng" và "Tin nhắn".

Ô tìm kiếm không cung cấp bất cứ kết quả nào liên quan đến đặt phòng.


Chương trình khuyến mãi

Extranet: Không có quyền truy cập mục "Các chương trình khuyến mãi".

Pulse: Không có quyền truy cập mục "Khuyến mãi" trong mục "Khác".


  1. Các hoạt động liên quan đến tình trạng phòng trống: Phòng đã bán hết, Phòng sắp bán hết, Phòng trống dài hạn.
  2. Các thông báo push liên quan đến tình trạng phòng trống: Phòng đã bán hết, Phòng sắp bán hết.
  3. Cài đặt này không làm ảnh hưởng đến việc nhắn tin giữa đối tác và khách.
  4. Các thông báo push và lựa chọn liên quan đến tài chính hiện đang được phát triển cho ứng dụng Pulse.
  5. Người dùng vẫn có thể nhận các thông báo push và lựa chọn nhưng không thể click đến phần thông tin đặt phòng trong mục "Đặt phòng". Quyền truy cập mục "Đặt phòng" bị giới hạn.

Bài viết này có hữu ích không?