Làm sao để thay đổi hoặc cài lại thông tin đăng nhập?

Đã cập nhật 1 week trước

Để thay đổi thông tin đăng nhập dành cho đối tác, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau.

Mục lục

Cách thay đổi mật khẩu

Cách cài lại mật khẩu

Cách tạo tên người dùng mới


Cách thay đổi mật khẩu

Dưới đây là cách thay đổi mật khẩu:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Thay đổi mật khẩu
 3. Nhập mật khẩu hiện tại của Quý vị, sau đó nhập và xác nhận lại mật khẩu mới
 4. Nhấp vào Lưu

Nếu Quý vị quên mật khẩu hoặc tên người dùng hiện tại (hay còn gọi là “Tên đăng nhập” hoặc “ID đăng nhập”), Quý vị sẽ cần phải cài lại chúng.


Cách cài lại mật khẩu

Nếu Quý vị quên mật khẩu, dưới đây là cách cài lại:

 1. Truy cập trang đăng nhập extranet
 2. Nhấp vào Quý vị gặp trở ngại khi đăng nhập? và sau đó nhấp vào Quên mật khẩu?
 3. Nhập tên người dùng, sau đó nhấp vào Xác nhận
 4. Để cài lại mật khẩu, hãy nhấp vào đường link trong email mà Quý vị nhận được từ chúng tôi

Nếu Quý vị bị khóa khỏi tài khoản của mình sau 5 lần đăng nhập thất bại, Quý vị vẫn có thể làm theo các bước ở trên. Tin nhắn pop up sẽ yêu cầu Quý vị xác nhận địa chỉ email của mình. Nhấp vào Vâng, tạo mật khẩu và Quý vị sẽ nhận được đường link qua email để cài lại mật khẩu.

Nếu quên cả tên người dùng, Quý vị vui lòng chọn Quý vị quên tên đăng nhập? để liên hệ với đội ngũ trợ giúp của chúng tôi. 


Cách tạo tên người dùng mới

Quý vị không thể thay đổi địa chỉ email dùng để đăng nhập. Tuy nhiên, người quản lý tài khoản (hay còn gọi là “quản trị viên”) có thể tạo đăng nhập mới với địa chỉ email khác, sau đó gỡ bỏ email cũ. Đây là những gì họ cần làm:  

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Tạo và quản lý người dùng
 3. Chọn Thêm người dùng, sau đó là Người dùng mới
 4. Nhập tên và địa chỉ email của người dùng, sau đó nhấn Bước tiếp theo: cài đặt quyền truy cập
 5. Chọn quyền truy cập mà người dùng cần, sau đó nhấn Gửi lời mời

Sau khi người dùng chấp nhận lời mời, họ có thể đăng nhập vào extranet bằng địa chỉ email mới. Để xóa đăng nhập cũ, “quản trị viên” cần phải:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Tạo và quản lý người dùng
 3. Nhấp vào Quản lý bên cạnh đăng nhập cũ
 4. Chọn Xóa người dùng

Để thêm chỗ nghỉ khác vào tài khoản, “quản trị viên” cần:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Tạo và quản lý người dùng
 3. Chọn Thêm người dùng, sau đó nhấn Người dùng hiện tại
 4. Nhập tên đăng nhập và địa chỉ email của chỗ nghỉ
 5. Nhấp vào Xem quyền truy cập và sau đó nhấn Gửi lời mời

Sau khi chỗ nghỉ chấp nhận lời mời, chỗ nghỉ cũng có thể truy cập vào tài khoản.

Nếu Quý vị muốn thay đổi địa chỉ email dùng để truy cập vào tài khoản extranet có từ 5 chỗ nghỉ trở lên, Quý vị sẽ cần liên hệ với đội ngũ trợ giúp đối tác địa phương của mình.

Quý vị nghĩ gì về trang này?