Tìm hiểu về các chính sách lưu trú dài hạn

Cập nhật 2 năm trước | 1 phút đọc
Lưu

Các quy định về thời gian lưu trú tối đa có thể khác nhau tùy theo khu vực. Nếu khu vực của Quý vị cho phép lưu trú lâu hơn 30 đêm, Quý vị có thể cho phép chỗ nghỉ nhận đặt phòng có thời gian lưu trú lâu hơn thông qua extranet. 

Cách làm như sau:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ và chọn Chính sách
  3. Tìm phần Kỳ lưu trú 30 đêm trở lên và nhấp vào Chỉnh sửa
  4. Cho biết Quý vị chấp nhận đặt phòng có thời gian lưu trú trên 30 đêm bằng cách nhấp vào
  5. Chọn số đêm tối đa khách có thể lưu trú từ danh sách thả xuống
  6. Nhấp vào Lưu để hoàn tất

Để khuyến khích nhiều khách đặt phòng với thời gian lưu trú dài hơn, Quý vị có thể thiết lập giảm giá thông qua Loại giá theo tuần hoặc theo tháng. Đọc trang Giải pháp này để tìm hiểu thêm về Loại giá dành cho lưu trú dài hạn.

Nếu sử dụng Nhà cung cấp Kết nối, Quý vị cũng có thể áp dụng giới hạn cho các kỳ lưu trú dài ngày hơn bằng cách thiết lập các hạn chế thông qua API phòng & tình trạng phòng trống (Room & Availability API) (xem thêm).

 

Bài viết này có hữu ích không?