Thêm chỗ nghỉ Quý vị trên trang của chúng tôi

Khám phá cách để tham gia Booking.com – thiết lập chỗ nghỉ đầu tiên của Quý vị hay đăng ký cho nhiều chỗ nghỉ để bắt đầu nhận đặt phòng và tăng doanh thu.

Trợ-giúp
Thêm chỗ nghỉ Quý vị trên trang của chúng tôi
Nếu Quý vị là đối tác mới và muốn đăng hostel trên Booking.com, hãy làm theo các bước dưới đây: Để bắt đầu, hãy vào trang join.booking.com Sau đó, chọn loại chỗ
Trợ-giúp
Thêm chỗ nghỉ Quý vị trên trang của chúng tôi
Đăng ký chỗ nghỉ của tôi Đăng ký để làm việc với chúng tôi rất dễ dàng. Sau đây là tổng quan các bước Quý vị cần thực hiện: Đăng ký chỗ nghỉ của Quý vị trên
Trợ-giúp
Thêm chỗ nghỉ Quý vị trên trang của chúng tôi
Do chúng tôi có hơn một triệu chỗ nghỉ trên toàn thế giới — cùng với hàng triệu khách hàng — chúng tôi phải đảm bảo các thông tin trên Booking.com chính xác 100
Trợ-giúp
Thêm chỗ nghỉ Quý vị trên trang của chúng tôi
Khi đăng ký chỗ nghỉ trên Booking.com, Quý vị cần thêm ít nhất một hình ảnh để bắt đầu. Sau khi đã đăng ký đầy đủ xong và chỗ nghỉ của Quý vị đã được đăng trên
Trợ-giúp
Thêm chỗ nghỉ Quý vị trên trang của chúng tôi
Nếu Quý vị mới tham gia Booking.com Trong lúc đăng ký trên join.booking.com , hệ thống sẽ hỏi số lượng chỗ nghỉ Quý vị muốn đăng ký. Khi bắt đầu quá trình đăng