Thêm giá và ưu đãi đặc biệt trên extranet

Khám phá làm sao để quản lý giá và ưu đãi đặc biệt của Quý vị trong extranet Booking.com – thiết lập ưu đãi và khuyến mãi, kết hợp giảm giá và sao chép giá hàng năm.