Thêm giá và ưu đãi đặc biệt trên extranet

Khám phá làm sao để quản lý giá và ưu đãi đặc biệt của Quý vị trong extranet Booking.com – thiết lập ưu đãi và khuyến mãi, kết hợp giảm giá và sao chép giá hàng năm.

Trợ-giúp
Thêm giá và ưu đãi đặc biệt trên extranet
Quý vị có thể tiết kiệm thời gian – và thu hút khách đặt sớm – bằng cách dùng lựa chọn “Sao chép giá hàng năm” trong extranet. Tính năng này cho phép Quý vị sao
Trợ-giúp
Thêm giá và ưu đãi đặc biệt trên extranet
“Lựa Chọn Thông Minh” là cách chúng tôi làm nổi bật những mức giá đáng giá tiền cho khách, được dựa trên các dữ liệu so sánh và hoàn toàn tự động. Từ đó, Quý vị
Trợ-giúp
Thêm giá và ưu đãi đặc biệt trên extranet
Với giá không hoàn tiền, khách sẽ thanh toán toàn bộ số tiền nếu họ hủy, thay đổi hoặc vắng mặt. Thêm giá không hoàn tiền cho chỗ nghỉ có thể giảm lượng hủy đặt
Trợ-giúp
Thêm giá và ưu đãi đặc biệt trên extranet
Quý vị muốn tạo một ưu đãi riêng dành cho chỗ nghỉ của mình? Rất dễ dàng. Quý vị chỉ cần đăng nhập vào extranet của Booking.com và click vào mục “Chương trình