Thấu hiểu đánh giá của khách

Tìm hiểu vì sao đánh giá của khách quan trọng đối với doanh nghiệp Quý vị, làm sao để phản hồi đánh giá đúng cách, và làm sao để nhận thêm nhiều đánh giá tích cực trên trang chỗ nghỉ.

Trợ-giúp
Thấu hiểu đánh giá của khách
Thứ tự đánh giá trên trang của Quý vị phụ thuộc vào ngôn ngữ khi khách truy cập. Do đó, nếu trình duyệt được cài đặt bằng tiếng Tây Ban Nha, các đánh giá bằng
Trợ-giúp
Thấu hiểu đánh giá của khách
Quý vị đang không biết làm cách nào để nhận thêm nhiều đánh giá , hoặc đơn giản là cách để thuyết phục khách để lại đánh giá ? Hãy đọc các mẹo thuyết phục khách