Thấu hiểu đánh giá của khách

Tìm hiểu vì sao đánh giá của khách quan trọng đối với doanh nghiệp Quý vị, làm sao để phản hồi đánh giá đúng cách, và làm sao để nhận thêm nhiều đánh giá tích cực trên trang chỗ nghỉ.

Trợ-giúp
Thấu hiểu đánh giá của khách
Quý vị có cơ hội trả lời tất cả các đánh giá có chứa nhận xét đã được duyệt*. Các câu trả lời của Quý vị sẽ hiển thị trên trang chỗ nghỉ, ở ngay bên dưới đánh
Trợ-giúp
Thấu hiểu đánh giá của khách
Nhiều đối tác cho chúng tôi biết họ khá quan tâm về tính công bằng và chính xác của điểm đánh giá của khách, và nhiều người trong Quý vị cũng có thắc mắc về